Valencia – Inglés- Educación para la ciudadanía

Tenemos que estar preparados para los acontecimiento que se nos avecinan… (America´s Cap, Formula 1, Final Champions League, etc.)
 
Educación para la ciudadanía en inglés… Y el inglés en valenciano!
 
Per a practicar anglés d'anar per casa:
1.Take the candle because the procession is long–> Agarra el ciri que la processó és llarga.
2.As shit by irrigation ditch–> Com cagalló per sequia.
3.Every rock makes wall. –> Tota pedra fa pared.
4.The cunt of your mother!–> La figa de ta mare!
5.That one who is not, does not find himself. Qui no està, no s´encontra.
6.Give the horn back to the boy!–> Torna-li la trompa al xic!
7.The Mother who goes!–> La mare que va!
8.And the father who comes back!–> I el pare que torna!
9.Take care, don´t scald.–> Tingues cuidao no t'escaldes.
10.It rains a little bit, but although it rains a little, it rains enough–> Plou poc, pero per a lo poc que plou, plou prou.
11.Throws more a count´s hair…–> Tira més un pel de figa…
12.Next nothing says the newspaper.–> Casi res porta el diari.
13.What goes forward, goes forward.–> Lo que va davant, va davant.
14.Good morning in the morning!–> Bon dia, pel matí!
15.And now what are we doing with the stock/hot liquid?–> I ara que fem del caldo?
16.Always the same song!–> Sempre la mateixa cançó!
17.I would like to see you by a little hole!–> M´agradaria vore´t per un foradet!
18.Xe, today are we going to see the gunpowderdisplay?–> Xe, hui anem a vore la mascletá?
19.Reballs how much water is falling down!–> Recollons quina aigua cau!
20.The count of your aunt–> La figa ta tia!
21.I shit in the salad sea!–> Me cague en la mar salá!
22.The mother who has give birth!–> La mare que t'ha parit!
23.Go to do the wank!–> Ves te'n a fer la ma!
24.Ai if your you wanted and I left myself.–> Ai si tu volgueres i jo em deixara!
25.The thing has testicles!–> Té collons la cosa!
 
Best regards ! Au!